HomeWie zijn wijHet bestuurWat is Reumatoïde-artritisfoto'sContacteer OnsAgendaNieuwtjesHoe lid worden?
VZW Reumatoïde Artritis Limburg
Wie zijn wij

Reumatoïde Artritis Limburg vzw stelt zich voor:

In Limburg startte de Zelfhulpgroep voor Reumatoïde Artritis patiënten in 2003. Onder de bezielende leiding van mevrouw Regina Proesmans werd een kleine vereniging in het leven geroepen. De rechtstreekse aanleiding waren de vragen van RA patiënten om meer informatie te bekomen over hun ziekte en aanverwante onderwerpen. Met andere mensen kunnen praten die hetzelfde meemaakten was één van de hoofddoelen. Een eerste infoavond georganiseerd in samenwerking met een reumatoloog was al dadelijk een groot succes (130 aanwezigen).

Oorspronkelijk werden de activiteiten geconcentreerd rond Borgloon. Het publiek bestond uit geïnteresseerden uit de hele provincie Limburg. Al snel kwam dan ook de vraag om elders informatie avonden te realiseren om het de mensen gemakkelijker te maken en de moeilijke verplaatsingen te beperken. De Zelfhulpgroep startte een actie ‘dwars door Limburg met RA’ waarbij in 8 gemeenten voordrachten werden gehouden door Limburgse reumatologen. De aanwezigen werden geïnformeerd over behandelingen, orthopedische ingrepen enz. Er werden achteraf natuurlijk ook heel wat weetjes en belevenissen uitgewisseld.

Uit deze contacten ontstond het idee om een reisproject voor zwaar hulpbehoevende RA patiënten tot stand te brengen. Dit project bestaat nog steeds en het blijft de bedoeling deze mensen en hun partner/mantelzorger een aangename, goed verzorgde en medisch begeleide reis aan te bieden aan een zeer lage prijs. De reumatologen helpen ons bij de selectie van de deelnemers. Er wordt telkens weer een zoektocht naar sponsorgelden georganiseerd. Koken kost geld en op reis gaan nog meer. Achtereenvolgens verbleven we een midweek in Ravelingen (2007), Oostduinkerke (2008), Blankenberge (2009) en Spa (2010). Dit jaar gaan we op stap in Zeeland (Goes).

In 2006 werd dan de v.z.w. Ra Limburg boven de doopvont gehouden. De Raad van Bestuur is samengesteld uit RA patiënten en wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers. Onze patiëntenvereniging stond in 2008 mede aan de wieg van de RA Liga, waarmee er nog steeds een goede uitwisseling van ideeën en samenwerking is.

RA Limburg wil zich blijven inzetten voor de (Limburgse) RA patiënten.
 

HomeWie zijn wijHet bestuurWat is Reumatoïde-artritisfoto'sContacteer OnsAgendaNieuwtjesHoe lid worden?