VZW Reumatoïde Artritis Limburg
Home


Betreft: uitnodiging voor het minisymposium op 22 oktober 2016
Geachte mevrouw/heer,
Met groot genoegen nodigt de vzw RA Limburg u uit voor het minisymposium van onze patiëntenvereniging in samenwerking met de Opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen – Universiteit Hasselt). Het minisymposium is georganiseerd om het 10 jarig bestaan van onze vereniging te vieren. Accreditering is aangevraagd voor artsen en kinesitherapeuten.
Die dag komen verschillende gastsprekers een thema toelichten dat betrekking heeft op reumatoïde artritis patiënten. Zo zal prof. Rene Westhovens een voordracht komen geven over de nieuwste ontwikkelingen rond reumatoïde artritis (45min). Vervolgens komt dhr. Valentin Schroyen een praktijksessie geven over bewegingstherapie bij reumatoïde artritis. Na deze uiteenzetting kunnen de mensen deze oefeningen in kleine groepjes, begeleid door een kinesist, uitproberen (60min). Als laatste wordt er een verduidelijking gegeven over de veranderingen in de eerstelijnszorg door het Vlaams patiëntenplatform (45min). Als afsluiting is er een broodjeslunch met tijd voor een gezellige babbel.
Het minisymposium gaat door op de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan gebouw D, Lokaal B104 in Diepenbeek van 10:00u tot 13:00u, deuren zijn open vanaf 09:30u.
De deelnemersbijdrage voor het minisymposium bedraagt (inclusief broodjeslunch) 25€ en 50 € (voor geaccrediteerde artsen en kinesisten). U kan zich inschrijven door een mail te sturen naar zelfhulpgroepreuma@hotmail.com of contact op te nemen via 012/74 27 85 en 25€ of 50€ te storten op het rekeningnummer BE 88 9792 4233 8741 met de vermelding minisymposium.
Wij hopen u op 22 oktober te mogen begroeten!
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Reumatoïde Artritis Limburg vzw

 Wij bestaan 10 JAAR !!!

 

 

 Hoe kun je lid worden?
Vind het antwoord op de pagina
lidworden

 


 


                                                                                                                                             Volg ons nu ook op Twitter : 


 

 @RAlimburg.be

of zoek ons via facebook : Ra Limburgvzw